СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Профил на купувача


Общи вътрешни правила


За контакт

гр. София
бул. „акад. Иван Евстатиев Гешов“ №11
Обществени поръчки: 02/8154 279