ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на болни и дежурен персонал в СБАЛ по детски болести „Проф. ИВАН МИТЕВ” ЕАД“

  • Дата на публикуване: 19-01-2022