Избор на финансова институция /Банка/ - 2018 - второ обявяване