СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Обществени поръчки чрез директно възлагане за 2022 година

---------------

Проектиране, подготовка и внасяне на документи за издаване на разрешително за строеж за обособяване на Спешна помощ с интензивно отделение и чиста стая за COVID-19 чрез преработване на партера в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД - удължен срок за подаване на оферти

Срокът за подаване на оферти се удължава до 20.05.2022 г. 16,30 часа

---------------

Извозване за оползотворяване или обезвреждане на офис отпадъци

Извозване за оползотворяване или обезвреждане на офис отпадъци

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на система за контрол на достъпа - електромеханична бърза паркинг бариера

Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на система за контрол на достъпа - електромеханична бърза паркинг бариера

---------------

Извършване на дезинфекции, дезинсекции, дератизации и мониторинг в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

Извършване на дезинфекции, дезинсекции, дератизации и мониторинг в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

---------------

Автоматизация и модернизация на резервното електрическо захранване на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

Срокът за подаване на оферти се удължава до 28.03.2022 г.

---------------

Въвеждане на територията на болницата на система за контрол на достъпа

Въвеждане на територията на болницата на система за контрол на достъпа

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги и мобилен пренос на данни за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на болни и дежурен персонал в СБАЛ по детски болести „Проф. ИВАН МИТЕВ” ЕАД“

---------------

Хардуерно и софтуерно обслужване на компютърни мрежи и системи в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

---------------